Одеський Національний Технологічний Університет

Факультет Технології Зерна і Зернового Бізнесу

 

 

E-mail: dekanat.zerno@gmail.com

048-712-41-86

048-712-40-54

 

https://m.facebook.com/100023210300564/

ВЧЕНА РАДА ФАКУЛЬТЕТУ»»

Освітні програми та перелік освітніх компонентів»»

РЕЙТИНГ здобувачів вищої освіти СВО «бакалавр» та «магістр» факультету технології зерна і зернового

Видатні випускники факультету - лауреати почесних звань »»

Виховна робота »»

Перелік предметів ЗНО для вступу на навчання у 2023 році:

Студентська рада »»

 

       ОДЕРЖУВАЧ:       ОНТУ
       КОД ОКПО:           02071062
       МФО:                    820172
       p/p: UA198201720313281001201014953
       БАНК ОДЕРЖУВАЧА:   ДКСУ у м. Києві
       ПРИЗНАЧЕННЯ   КБК 25010100, КПК 2201160
       ПЛАТЕЖУ:   
Платня за навчання в академії
       (курси, додаткові  консультації)

       <П.І.Б.>, денна (заочна)
       спец-____ курс -______, без ПДВ

       ОДЕРЖУВАЧ:       ОНТУ
       КОД ОКПО:           02071062
       МФО:                    820172
       p/p:  UA208201720313251001202014953
       БАНК ОДЕРЖУВАЧА:   ДКСУ у м. Києві
       ПРИЗНАЧЕННЯ   КБК 25010200, КПК 2201160
       ПЛАТЕЖУ:   
Платня за проживання у гуртожитку
       (проживання
в кімнаті для приїжджих)
       №____студента,   <П.І.Б.>     ,
    кімната №____     за <місяць> 20__ р.
       без
ПДВ

 

Україна є одним з лідерів на світовому ринку зерна, тому потребує постійного оновлення ресурсного потенціалу,  одним з елементів якого є кадрова складова.
Ринок зерна розвивається таким чином, що потребує виходу за межі однієї країни та все більшу інтеграцію у світову економіку. Так, у 2018 році тільки експорт зернових з України забезпечив середньомісячне надходження валютної виручки в сумі 0,5 млрд. США. За 2018 рік завдяки збільшенню обсягів експорту агросектор забезпечив 28% валютних надходжень в нашу економіку.
Згідно опитуванню експертів агробізнесу сформовано рейтинг інвестиційної привабливості галузей, в  якому одно з перших місць посідає – торгівля зерном, її інфраструктура. Внаслідок цього є необхідним забезпечити висококваліфікованими кадрами безпосередньо сектор вирощування зернових, і, що важливіше, сектори їх переробки, зберігання, транспортування і реалізації, тобто торгівлі.
Тому нині постала необхідність підготовки фахівців, які б мали при підготовці одночасно технологічну (інженерну) і економічну (торгівельну), складову. Торгівля зерновими в Україні набула міжнародного змісту, тому підготовка фахівців саме для міжнародного рівня є стратегічним напрямом в освіті.
Тільки за наявністю таких фахівців Україна буде в змозі не тільки не втратити свої позиції на світовому ринку зерна, а й покращити їх, що в результаті призведе до економічного зростання країни.

Сьогодні факультет готує «Бакалаврів», «Магістрів» за традиційними спеціальностями:


- Харчові технології (1. Технології зберігання і переробки зерна, 2. Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів);

На вимогу сучасності відкрито наступні «Освітні програми»:

- IT сервіс обладнання.

Сайт ОНТУ

Сайт кафедри технологічного обладнання зернових виробництв

Сайт Міністерства освіти і науки України

Сайт приймальної комісії ОНТУ

Сайт кафедри технології зерна і комбікормів

Сайт кафедри технології зернових продуктів, хліба і кондитерських виробів